Kiek Schoolfoto

Welkom, Heeft u meer dan 4 inlogkaartjes: Vul dan de eerste 4 inlogkaartjes in, ga dan akkoord met de voorwaarden, druk dan op "nog een inlogkaartje" en vul vervolgens de overige kaartjes in. Druk dan op "Naar bestellen".

TIP: voor supersnel inloggen en afrekenen gebruik je smartphone en scan de QR-code van iedere inlogkaart!

 

MIJN INLOGKAARTJE(S)

Zet een vinkje als u akkoord gaat met de bestelvoorwaarden